TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ BASIN AÇIKLAMASI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

20 EYLÜL 2020, PAZAR   

31

BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 21.11.2019 00:00   Güncellenme Zamanı: 22.11.2019 10:57:21  Yayınlayan Birim: GAZİANTEP ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 22.11.2019 10:54:57

MESLEKTAŞIMIZ KORKUT KÜÇÜKCAN`I KAYBETTİĞİMİZ AKKENT`TEKİ İSKELE GÖÇÜĞÜYLE İLGİLİ GAZİANTEP AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİNİN (GAMOB) YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI

 

GAZİANTEP AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ (GAMOB) BASIN AÇIKLAMASI

21.11.2019


BASINA VE KAMUOYUNA,


İHMALLER ve USÜLSÜZLÜKLER ZİNCİRİ CANIMIZI ALDI !!


14 Kasım Perşembe günü saat 15.30 sularında, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi`nde yapımına 2012 yılında başlanmış olan Türkiye`nin en büyük ikinci camisinde, büyük bir çöküntü olduğu haberi gelmiş, kısa bir süre sonra enkazın altında kalanın, Gaziantep`te ve pek çok başka ilde, gerçekleştirdiği başarılı projelerle tanınan İnşaat Mühendisi Korkut KÜÇÜKCAN olduğu öğrenilmiştir. 
Gaziantep`i ve Türkiye`yi derinden sarsan olay yerinde, yüksekliği 60 metreye yaklaşan yapı içerisinde, ahşap sırıklarla oluşturulmuş iskelenin çöktüğü ve yer yer 10 metreyi aşan yükseklikte bir enkaz oluştuğu görülmüştür. Böylesine büyük bir enkazın içerisinde Korkut KÜÇÜKCAN için, 33 saatlik bir arama ve kurtarma operasyonu yürütüldü. 16 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinde, 00:45 civarında Korkut KÜÇÜKCAN`IN yaralı olarak bulunduğu haberi, endişeli bir şekilde bekleyen binlerce insanı sevince boğarken, bu sevinç kısa süre sonra mateme dönüşmüştür. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan açıklamada, söylenenin aksine KÜÇÜKCAN`IN saatler önce hayatını kaybetmiş olduğu bilgisi verilmiştir.
Korkut KÜÇÜKCAN 17 Kasım Pazar günü binlerce yurttaşın katıldığı cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurladık.
Geldiğimiz noktada; Gaziantep`i mateme sürükleyen iyi yetişmiş, nitelikli, ahlaklı bir mühendisi genç yaşta kaybetmemize yol açan, ihmal ve hatalarla dolu sürecin aslında, 2012 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen temel atma töreniyle başladığını üzülerek öğrendik.
Sürecin ilk gününden bu yana yapılan hukuki, bilimsel ve teknik usulsüzlükler ise ne yazık ki 14 Kasım günü gerçekleşen felaketin ardından ortaya çıkmıştır.
1-) Öncelikle Türkiye`nin en büyük camisi olarak tasarlanan yapı, imar planında yeşil alan olarak görülen 248 Ada içerisinde inşa edilmiştir. Yapının yapılabilmesi için hukuken zorunlu olan imar tadilatı temel atıldıktan beş yıl sonra, 2017 yılında yapılmıştır. Parselasyon uygulaması ise kazanın gerçekleştiği 14 Kasım`dan bir gün sonra yapılmış, tevhid işlemleri gerçekleştirilerek parsellerin yeni durumu tapudan tescillenmiştir. Yıllar önce tamamlanması gereken bu işlemin arama-kurtarma operasyonunun devam ettiği sırada gerçekleştirilmesinin gerekçesi ve amacı izaha muhtaçtır.
2-) Yapı için düzenlenmiş bir inşaat ruhsatı olmadığı gibi, sağlıklı bir şekilde yapılmış mimari ve statik projeler olup olmadığı da belirsizdir. Yapımı üstlenen inşaat firması tarafından hazırlatılmış mimari ve statik projeler varsa bile, bu projelere artık ulaşılamadığı söylenmektedir. İlgili idare tarafından incelenmemiş, denetlenmemiş projeler gerçekten varsa bile, bu projeler hukuken ve teknik olarak yok hükmündedir.
3-) Belediye arşivlerinde bu yapıya ait hiçbir proje olmadığından, Şahinbey Belediyesi 2018 yılında mevcut yapının, ölçülerini aldırarak bir rölöve projesi hazırlatmış ve bunun mimari proje olarak kullanılmasını amaçlamıştır. Bundan daha kötüsü ve de önemlisi, kubbesi henüz yapılmayan yapının, bu büyüklükte bir kubbeyi, taşıyıp taşımayacağı bilinmediğinden. Korkut KÜÇÜKCAN Şahinbey Belediyesi tarafından görevlendirilmiş ve statik analiz yapması istenmiştir. Yapıların deprem performans analizi konusunda, başarılı ve güvenilir bir mühendis olan Korkut KÜÇÜKCAN, esasen GÜVENLİ BİR YAPI OLUŞTURMAK İÇİN YAPININ İÇERİSİNDEYDİ.
4-) Yapının imara aykırı olarak yapılmasının, projelerinin ve ruhsatının bulunmaması bir yana, bu eksikliklerin, doğal bir sonucu olarak herhangi bir denetleme ve iş güvenliği hizmeti de olmadığı anlaşılmaktadır. Bu büyüklükte bir yapı yapılırken, tek bir işçinin bile sigortalı çalışmadığı bilinmektedir. Ayrıca iki katlı basit bir yapıda bile kullanılmaması gereken nitelikteki ahşap iskeleler 60 metre yüksekliğinde bir yapıda kullanılmış ve ilgili idare buna müdahale etmemiştir. Kalıplardaki uygunsuzluk ve kalitesizlik, betonarme yüzeylerdeki segregasyon (ayrışma, bozulma, aşınma), demir donatıların açığa çıkması, genel olarak betonarme imalatındaki kalitesizlik, bir denetleme mekanizması olmadığını açıkça göstermektedir. Hem TMMOB Uzman Heyeti tarafından oluşturulan 17 Kasım 2019 tarihli teknik rapor, hem de Gaziantep Valiliği`nin 18 Kasım 2019 tarihinde yaptığı ‘2019-48` sayılı basın açıklamasında yer verilen "Kazanın meydana gelmesinin sebebi camide inşaatın olması değil, fen ve sanat kaidelerine uygun yapılmamasıdır." ifadesi bu hususları açıkça vurgulamaktadır.
5-) Uzun süren imalat sürecinde kubbenin oturduğu alan ve duvar boşlukları korumasız olarak bırakılmış, zaten uygunsuz ve çok kötü durumda olan ahşap iskeleler iyice yıpranmış ve sonunda görülmemiş bir yapı felaketine yol açmıştır.
Daha uzun bir liste halinde sıralanabilecek bu hususlar, büyük ihmaller ve hatalar zinciri sonucunda bu felaketin gerçekleştiğini göstermektedir. Yapının bulunduğu alanda uygulayıcı, denetleyici ve sorumlu idare Şahinbey Belediyesi`dir.
Şahinbey Belediyesi, imar planında park olarak görünen bu alanın ortasında, anıtsal ölçekte bir cami yapılmasına karar vermiş, en başta gerekli olan imar değişikliğini beş yıllık bir gecikmeyle gerçekleştirmiş, projelerini onaylamadığı ve ruhsat vermediği bir yapının yükselmesine izin vermiş, iş iskelesi bile olamayacak nitelikteki devasa boyuttaki ahşap iskelenin yapılmasına göz yumarak, kamusal sorumluluğunu yerine getirmemiş, inşaat sürecinde gerekli önlemleri almamış, çürüyerek iyice güvensiz hale gelen iskeleyi sökmemiş ve bu facianın gerçekleşmesinin önüne geçememiştir.
Evet! bütün bu ihmaller zinciri sonucunda; Kentimiz ve ülkemiz ilkeli, sorumlu, dürüst ve genç yaşında alanında otorite olmuş bir mühendisini kaybetti. Hiçbir şey Korkut KÜÇÜKCAN`I geri getiremeyecek olsa da, böyle acıların bir daha yaşanmaması adına bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler bulunuyor.
- Öncelikle ülkemizde yapılan kamu yapılarında, nicelik ve büyüklüğü ön plana alan bir anlayışın hâkim olması en önemli sorundur. Bugünün koşullarında, kalkınmış ülkelerde en büyük havalimanını, ibadethaneyi, kültür merkezini veya hastaneyi yapmak maharet sayılmamaktadır. Ölçek takıntımızı acilen bir yana bırakarak yapının tasarımına, yapım kalitesine, iyi mimarlık ve mühendislik hizmeti almasına, teknik ve hukuki süreçlerin doğru şekilde yönetilmesine, iş güvenliği önlemlerine ve etkin denetime odaklanmamız gerekmektedir.

- Kurtarma çalışmaları sırasında; Türkiye`nin afet ve kriz koordinasyonu konusundaki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Afet alanına çok sayıda ekip gelmiş ve pek çok inşaat firması iş makinası ve kalıp-iskele işçileriyle çalışmaları desteklemiş olsa da, koordinasyonun yeterli olmadığı görülmüştür. Bu noktada Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla, ildeki üniversiteler, akademik meslek örgütleri, , gönüllü kuruluşlar ve kişiler acilen bir araya gelerek kriz yönetimi konusunda bir eylem planı hazırlamalıdır. Kriz masasını kriz gerçekleştikten sonra kurmak bir anlam taşımamaktadır, kriz masası her an kurulabilecek nitelikte hazırlıklı olmak durumundadır.
- Mevzuatta bir yapının ortaya nasıl çıkarılacağı adım adım ve ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesine rağmen, Akkent Camii örneğinde de gördüğümüz üzere teknik ve hukuki süreçlere uyulmamıştır. Birçok kamu idaresi cami, sosyal tesis gibi yapıların inşasında benzer hataları tekrarlamaktadır. Hukuka öncelikle kamu idareleri harfiyen uymak durumundadır.
-Her türlü yapının inşasında öncelikle imara uygunluk, fen kurallarına uygun projeler, inşaat ruhsatı, şantiye sorumluluğu, yapı denetimi, etkin kontrol ve iş güvenliği uzmanının bulundurulması gibi şartlar kesinlikle sağlanmalıdır.
Felaketin gerçekleştiği Akkent Camii`nde düzenlenmiş bir inşaat ruhsatı bulunsaydı, şantiye şefi, yapı denetim firması, iş güvenliği uzmanı da bulunacak ve böyle bir felaket belki de hiç yaşanmayacaktı.

- En çok özenmemiz ve titizlikle yapmamız gereken yapılardan olan camilerin bir kısmı gibi, Akkent Camii de, ne yazık ki uygun projesi ve ruhsatı olmayan, mühendislik ve mimarlık eseri sayılamayacak bir kaçak yapı durumundadır. Yapının bundan sonraki durumuyla ilgili tasarrufların belirlenmesi için öncelikle sağlıklı bir zemin etüdü ve statik analiz yapılması gerekmektedir. Fen ve mühendislik kurallarına uygun olarak yapılmayan, bir statik projesi bile bulunmayan ve Korkut KÜÇÜKCAN`I kaybettiğimiz bu yapının bu haliyle inşaatının devam edip etmeyeceğine bilimsel ve teknik değerlendirme sonucunda karar verilmelidir. Olumsuz bir rapor karşısında, hangi sebeple olursa olsun, halkın güvenliğini riske atacak bir yapının tamamlanmasına ve kullanıma açılmasına izin verilmemelidir.

Merhum Korkut KÜÇÜKCAN`IN ailesine, sevenlerine ve tüm Gaziantep kamuoyuna bir kez daha başsağlığı diler, ağır ihmaller sonucunda gerçekleşen bu felaketin sorumluları hakkında idari ve adli işlem yapılmasının gereğini hatırlatırız. 
Bu basın bültenini imzalayan akademik meslek kuruluşları olarak, kazaya neden olan sorumluların yargılama neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için gerekli çalışmaları yapacağımızı, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna beyan ederiz.

SAYGILARIMIZLA
GAZİANTEP AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ (GAMOB)
1. GAZİANTEP BAROSU 
2. GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI
3. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ
4. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ
5. MİMARLAR ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ
6. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ
7. GAZİANTEP-KİLİS DİŞ HEKİMLERİ ODASI
8. ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ
9. GAZİANTEP ECZACILAR ODASI
10. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
11. GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
12. HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
13. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
14. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
15. MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ 
16. GAZİANTEP-KİLİS VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 
17. GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

 

 


 

Dosyalar

BASIN METNİ (157 KB) (22.11.2019 10:57:09)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 58

Gaziantep Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.