TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ YAPI DENETİM KURULUŞLARININ “KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZUN YAPTIĞI AÇIKLAMA ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

23 EYLÜL 2020, ÇARŞAMBA   

26

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ “KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZUN YAPTIĞI AÇIKLAMA

    Yayına Giriş Tarihi: 21.04.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 21.04.2020 12:07:26  Yayınlayan Birim: GAZİANTEP ŞUBE  
 

“Binlerce Mühendis Mimarı bünyesinde çalıştıran Yapı Denetim Kuruluşları “Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle Prim ödemelerinin Ertelenmesi” genelgesinde mücbir sebep kapsamına alınmayışı Sektörü sıkıntıya sokmuştur.”

💥"Binlerce Mühendis Mimarı bünyesinde çalıştıran Yapı Denetim Kuruluşları "Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle Prim ödemelerinin Ertelenmesi" genelgesinde mücbir sebep kapsamına alınmayışı Sektörü sıkıntıya sokmuştur."

💥24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (EK-1) uyarınca bakanlığınız tarafından mücbir sebeplerden faydalanabilecek vergi mükellefleri açıklanmıştır.
Söz konusu vergi mükellefleri ana faaliyet alanlarına göre seçilerek "Bina inşaat hizmetleri" de bu kapsama alınmıştır . Yapı Denetim Firmaları ana faaliyet alanı olarak proje ve inşaat işleri ile uğraşmalarına rağmen literatürde ‘ Yapı Denetim Kuruluşları ‘ olarak anıldığı için bu kapsamda yer almamaktadır.


02.04.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan "Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi" hakkında genel yazıda (EK-2-3) "Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde söz konusu Tebliğin yayımı itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodunun dikkate alınacağı ve mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibariyle belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacağı ayrıca hükme bağlanmıştır." denilmektedir.


"Yapı denetim firmaları binaları projesinden başlayarak beton, demir, duvarlar dahil temelden çatıya kadar denetimini yapar ve sorumluluğunu taşır başka bir işte yapamaz" bu faaliyetler doğrudan bina inşaat hizmetleridir.Buna rağmen yapı denetim firmalarının bina inşaat hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılması tarafımızdan anlaşılmamıştır.
Sehven yapıldığını düşünüyoruz.


Yapı Denetim Firmalarının bağlı bulunduğu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda (EK-4) ;
Madde 1 - Bu kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 3 - Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. denilmektedir.


Tabi oldukları Kanun (4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu) çerçevesinde İnşai Faaliyetler dışında hiçbir ticari faaliyette bulunamayacakları Kanunda açıkça ifade edilmişken Yapı Denetim Firmalarının mücbir sebep kapsamına alınmayışları sektörü sıkıntıya sokmuştur.


Yukarıda belirttiğimiz kanun maddelerine ,tebliğ , yazı ve duyurulara dayanarak Yapı Denetim Firmaları "Bina inşaat hizmetleri" dışında başka bir ticari faaliyette bulunamamaktadır. Her ne kadar Nace Kodları yönünden incelendiğinde Hizmet Sektöründe olduğu için ana faaliyet alanı olarak inşaat sektöründe yer alıyor olarak gözükmesek de fiilen yaptığımız iş ve sunduğumuz hizmetin ana konusu İnşaat Sektörüdür.


‼️TÜM  BU SEBEPLERDEN DOLAYI YAPI DENETİM KURULUŞLARI DA MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA  DEĞERLENDİRİLMELİDİR GÖRÜŞÜNDEYİZ.‼️
Kamuoyunun ve Yetkililerin  Bilgilerine Sunarız.

 


      İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI  
GAZİANTEP ŞUBE YÖNETİM KURULU    


Okunma Sayısı: 65

Gaziantep Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.