İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 TEMMUZ 2021, CUMARTESİ   

6

BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 19.08.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 19.08.2020 20:00:18  Yayınlayan Birim: GAZİANTEP ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 19.08.2020 19:46:26

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulumuzun 19.08.2020 Tarihinde Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesi 6252 Ada 5 Parselde yapılan inşaat ile ilgili düzenlemiş olduğu basın açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI


İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulumuzun 19.08.2020 Tarihinde Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesi 6252 Ada 5 Parselde yapılan inşaat ile ilgili düzenlemiş olduğu basın açıklaması;


Basına ve Kamuoyuna;


İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanımız, ülke tarihimizin en acı ve trajik olaylarından biri olan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde, benzer olayların yaşanmaması ve ülkemizde yapı denetimi konusunda halen ciddi sorunlar olduğunu belirtmek için Şahinbey ilçesinde, temeli ciddi anlamda sorunlu bir inşaatın durumunu kamuoyuyla paylaşmıştır. Paylaşımın ardından Şahinbey Belediyesinden yapılan, inşaatın iki ay önce mühürlendiğine ilişkin açıklamalar, kimi yerel haber sitelerinde, Şube Başkanımızın ‘algı yarattığı` ‘siyaset yaptığı` gibi çeşitli suçlayıcı söylemlerle konu edilmiştir. Öncelikle söylemek gerekir ki inşaat mühendisliği, hayatın tamamını ilgilendiren ve kamu yararına çalışan bir meslektir. İnşaat Mühendisliği Odasının da temel görevlerinden birisi de, halk sağlığını, güvenliğini, kamu yararını korumak ve geleceğini sağlama almak gelmektedir. Şube Başkanımızın da bu konuya yaklaşımındaki önceliği bu olmuştur. 
Bu kapsamda Şahinbey Belediyesi 09.06.2020 tarihinde inşaatın mühürlenmiş olduğunu belirtmektedir. Yapmış olduğumuz incelemelerde ilgili binanın riskli durumda olması yalnızca temelinin sağlam zemine oturmaması pabuçlarının havada kalması ile ilgili değil yapılan kazı sebebiyle binanın da büyük oranda risk barındırdığını, mühürlenmiş olduğu belirtilen yapının, etrafında belediye tarafından bir güvenlik koridoru oluşturulması gerekirken herhangi bir önlemin alınmadığı görülmektedir.İlgili yapının temel pabuçlarının alt bölümünde kalıp kullanıldığı fotoğraflardan dahi açıkça gözükmektedir. Pabuç uçlarında kalıpların bulunması henüz binanın temeli yapılırken pabuçların sağlam zemine oturmadığını ve açıkta kaldığını bizlere göstermektedir. Fen ve sanat kurallarına, ilgili yönetmeliklere aykırı bir şekilde imal edilen bu temelin vize işleminin nasıl yapıldığının kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.
Fotoğraflarda gözüken temel altı kalıplar YALANLASA da Şahinbey belediyesi yapmış olduğu açıklamada sonradan kazı yapıldığını belirtilmektedir.Şayet burada bir kazı yapıldıysa bu kazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31/08/2018 tarih ve 2018/10 sayılı "Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslar" genelgesine aykırı olduğu çok açıktır. 


Burada mimari projede verilen kotlara uygun bir kazı yapıldıysa ruhsat eki projelerinde ilgili binanın bir dayanma yapısıyla güvenliğinin sağlanmış olması ve bina inşaatına başlanılmadan önce dayanma yapısının imalatının tamamlanmış olması gerekirdi. İlgili binanın güvenliğini sağlamak üzere onaylanmış bir istinat duvarı veya iksa projesinin olup olmadığını şayet var ise neden yapılmadığını ve ilglili binanın güvenliğinin alınmadan neden ruhsat verildiğini merak etmekteyiz.


Son olarak Şahinbey belediyesi 09.06.2020 tarihinde inşaatın mühürlendiğini belirtmektedir. İmar Kanunu`nun 32. Maddesinde ; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. .........(4) Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. (Değişik cümle:14/2/2020- 7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. " denilmektedir. Şahinbey Belediyesi İmar Kanunu`nun gereğini yerine getirip getirmediğini kamuoyuna açıklamalıdır. 


Odamız kurum, kişi, parti gözetmeksizin halk sağlığını ve kamu yararını düşünmek zorundadır. Bilmenizi isteriz ki eğer bu anlayışımız siyaset yapmak olarak görülüyorsa evet siyaset yapıyoruz ve sadece bu dönem değil İnşaat Mühendisleri Odasının kuruluşundan beri siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla, Odamızın gösterdiği duyarlılığın, algı yaratmak gibi mesnetsiz ifadelerle servis edilmesi de yine doğrudan gözetmeye çalıştığımız kamu yararına ve güvenliğine zarar vermekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Bu sebebi belirsiz, mesnetsiz saldırılara karşın Odamız ilimizin ve vatandaşlarımızın çıkarlarını korumaktan geri adım atmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. 


İnşaat Mühendisleri Odası

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu    


Okunma Sayısı: 179

Gaziantep Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.